Friday, June 15, 2007

Untitled

I want my friends
To meet me
But, once every ten years.

I want them to write
Letters
But never write back
When I write to them.

© Jatin Gandhi, June 15, 2007

2 comments:

Amit Singh said...

chhad yaar tu wee kee gal kar ti
einve thoda hunda hai
pyar hunda hai bhai

kutta nahin hai aithe koi
banda haiga hai
jih(r)da pyar karda

jatin said...

har gal de vakhre matlab hunde ne yaar. tu taan aivain bhavuk ho gaya.